Home  | Impressum | Datenschutz | Sitemap | KIT
Stundenplan

  4. Semester

4. Semester Angewandte Biologie

4. Semester
Modul Bezeichnung Art SWS ECTS Prüfung
           
ANG-05 Biologische Methoden
V 4 4 K11
ANG-05 Methodenpraktikum P 12 18 K11
ANG-SQ01

Methodenseminar /Versuchdesign
S 2 3 K11
ANG-SQ01 Schlüsselkompetenzen 1 (Präsentationstechniken)
S/T 2 3  
           
ANG-NA06

Quantitative Biologie und Modellierung
(im Anschluss an SS, zählt zu Semester 5)

V/Ü 4 4 K12
ANG-NA04

Physik B